Vores kunder og samarbejdspartnere forventer naturligvis engagement og kompetence

Der er to helt basale grundpiller i ProjectHouse A/S. Dels vores overbevisning om, at gode og langvarige kunde- og samarbejdsrelationer kun skabes ved, at vores kompetencer lever op til kundens forventninger.

Dels at vi aldrig vil påtage os en opgave, hvor vi vurderer, at grundlaget for succes mangler. Det er også med stolthed, vi kan konstatere, at vi gennem mange år har været fast samarbejdspartner og leverandør til nogle af Danmarks største IT- og konsulentvirksomheder (se referencelisten).

Vigtigt er det dog at bemærke, at kundens størrelse ikke er afgørende for os. Det er derimod kundens krav om ekspertise samt villighed til at satse på den rigtige løsning. Vi varetager således ledelsen af projekter og programmer med budgetter fra 0,5 mio DKK - 0,5 mia DKK.

De opgaver, vi har løst siden 1999, har været mangeartede både, hvad angår størrelse og indhold. Uanset arten og omfanget af opgaven, er det vigtigt for os, at overdrage kunden vores erfaringer, så fremover kan videreføres og anvendes internt i kundens organisation.