Digital Forvaltning (e-forvaltning alternativt e-governance)

Der sondres især mellem to forskellige anvendelser af begrebet digital forvaltning:

  • digitalisering af forvaltningen, hvor fokus er på anvendelse af IKT til intern effektivisering af arbejdsprocesserne i offentlige myndigheder.
  • digital selvbetjening, der vedrører digitale selvbetjeningsløsninger, som offentlige myndigheder stiller til rådighed for borgere, virksomheder eller andre brugere på internettet.

Vi har valgt at fokusere på selve digitaliseringen af forvaltning.

1. Hvad forstår vi ved Forvaltning og hvorfor er vi vigtige
 
2. Her beskriver vi "SMG Modelen"
 
- Service Management
- Service Reporting
- Service Integration